Aanmelden als lokale organisatie of vrijwilliger

Heeft u ook uw eigen favoriete stukje van de Limes wat u altijd wel eens wilde nabouwen? Of waar u graag over zou willen vertellen aan een breed publiek? Of met eigen ogen zou willen aanschouwen? RoMeincraft maakt deze wensen werkelijkheid via digitale weg!

RoMeincraft is een combinatie van evenementen op locatie, online activiteiten, en een publiekstoegankelijke publicatie waarin de archeologie van de Romeinse limes op interactieve en speelse manier wordt verkend. Minecraft, het populaire digitale bouwspel, staat in al deze activiteiten centraal. Aan de hand van archeologische en historische informatie biedt RoMeincraft het publiek de mogelijkheid om te leren over de forten, torens, muren en andere delen van de Limes door deze virtueel te bezichtigen, na te bouwen en zelfs op te graven. Deelnemers kunnen zich zowel zelf thuis, alsmede samen met experts op de diverse evenementenlocaties, verdiepen in deze rijke en tot de verbeelding sprekende periode van onze geschiedenis.

Dit wordt ondermeer mogelijk gemaakt door, in samenwerking met Stichting Romeinse Limes Nederland, tien RoMeincraft-dagen te organiseren in zeven gemeenten van de provincie Zuid-Holland (Den Haag, Voorburg, Katwijk, Valkenburg, Leiden, Alphen a/d Rijn en Bodegraven). Hiernaast worden in het kader van het Erfgoedfestival ‘Over Grenzen van Gelderland’ zes RoMeincraft-dagen georganiseerd in zes musea in de provincie Gelderland.¬†Op deze dagen zullen vier computers en een VR console opgezet worden. Aan de hand van archeologische tekeningen, schetsen en studies, zal het publiek samen met lokale expert-vrijwilligers aan de slag gaan om de site te reconstrueren, te verkennen, en te beleven. Andersom zal het mogelijk zijn om delen van echte archeologische sites virtueel op te graven en bloot te leggen. Het project loopt in Zuid-Holland door tot de Dag van de Romeinen in juli 2018 en in Gelderland tot eind augustus 2018.

Wie en wat zoeken we?

Wij zijn nog altijd op zoek naar lokale organisaties en vrijwilligers die mee willen denken en helpen met het realiseren van dit project. Concreet zoeken we:

  • Locaties in een van de bovengenoemde 7 gemeenten die een evenement zouden willen hosten voor juli 2018.
  • Vrijwilligers die willen meedenken en adviseren over de na te bouwen gebouwen, structuren en landschapselementen.
  • Vrijwilligers die op de dagen zelf aan het bezoekende publiek verhalen en informatie over de lokale Romeinse geschiedenis willen delen.

Wilt u meer weten of uzelf aanmelden voor dit evenement, mailt u dan naar info@romeincraft.nl